Wasei - Din nästa telefonväxel

Wa: Samtal, berättelse
Sei: System
I takt med att telefonin blir allt mer datorbaserad öppnas möjligheterna att integrera telefonin med den traditionella IT-världen.

Vi har tagit fasta på denna utveckling och erbjuder nu vår mjukvarubaserade telefonväxel, Wasei, med alla funktioner som ditt företag behöver.

Med Wasei kan du: ringa med IP-telefoni, fritt välja leverantör och abonnemang, ha obegränsat antal anknytningar, lägga upp direktnummer, ange vidarekoppling av samtal, ha egna nummerplaner, ge dina kunder pausmusik, ange växelläge, anordna konferenssamtal, använda röstbrevlådor för att inte missa samtal, spela in pågående samtal och administrera allt via ett webbgränssnitt.

Wasei är baserad på Asterisk, en mjukvarutelefonväxel som likt våra övriga system utvecklas som öppen källkod. För ditt företag innebär det:
  • Inga licenskostnader
  • Snabb utveckling
  • Möjlighet att integrera telefonin med övriga IT-system

Wasei

Din nästa telefonväxel - IP-telefoni för alla.
Läs mer här!

Dagens citat

En dag meddelade Mästaren att en ung munk hade uppnått ett högt tillstånd av upplysning. Nyheterna orsakade en viss uppståndelse. Några av munkarna gick för att besöka den unga munken.
"Vi hörde att du uppnått upplysning. Är det sant?" frågade de.
"Det är det," svarade han.
"Och hur känns det?"
"Lika bedrövligt som vanligt," sade munken.