Wasei - Din nästa telefonväxel

Wa: Samtal, berättelse
Sei: System
I takt med att telefonin blir allt mer datorbaserad öppnas möjligheterna att integrera telefonin med den traditionella IT-världen.

Vi har tagit fasta på denna utveckling och erbjuder nu vår mjukvarubaserade telefonväxel, Wasei, med alla funktioner som ditt företag behöver.

Med Wasei kan du: ringa med IP-telefoni, fritt välja leverantör och abonnemang, ha obegränsat antal anknytningar, lägga upp direktnummer, ange vidarekoppling av samtal, ha egna nummerplaner, ge dina kunder pausmusik, ange växelläge, anordna konferenssamtal, använda röstbrevlådor för att inte missa samtal, spela in pågående samtal och administrera allt via ett webbgränssnitt.

Wasei är baserad på Asterisk, en mjukvarutelefonväxel som likt våra övriga system utvecklas som öppen källkod. För ditt företag innebär det:
  • Inga licenskostnader
  • Snabb utveckling
  • Möjlighet att integrera telefonin med övriga IT-system

Wasei

Din nästa telefonväxel - IP-telefoni för alla.
Läs mer här!

Dagens citat

En lärjunge frågade en gång sin lärare,
"Mästare, vad är upplysning?"
Mästaren svarade,
"När du är hungrig, ät. När du är trött, sov."