Våra trupper - Samurajerna

"Att vara samuraj är att alltid vara artig." --Hojo Nagauji
Samurajer vägleds av Bushido, Krigarens Väg, en japansk etisk kod tillika levnadssätt som utvecklades under det elfte till fjortonde århundradet.

Bushido utvecklade och beskrev de tidigaste etiska koderna som samurajerna efterlevde, och betonar måttlighet, lojalitet, att bemästra kampsporter och ett ärofullt liv intill döden.

Bland de dygder Bushido föreskriver kan nämnas Rättfärdighet, Mod, Hjälpsamhet, Respekt, Ärlighet, Heder och Lojalitet.

En samuraj förväntades kunna läsa, skriva och räkna. De förväntades, även om det inte fanns något krav, att ha andra intressen så som traditionella danser, Go, litteratur, poesi och te-ceremonier.

Vi vill bli fler!

Wasei

Din nästa telefonväxel - IP-telefoni för alla.
Läs mer här!

Dagens citat

Kejsaren frågade Mäster Gudo,
"Vad händer med en upplyst man efter döden?"
"Hur skulle jag kunna veta det?" svarade Gudo.
"Eftersom du är en Mästare," svarade Kejsaren.
"Ja," sade Gudo, "men inte en död."