Våra trupper - Samurajerna

"Att vara samuraj är att alltid vara artig." --Hojo Nagauji
Samurajer vägleds av Bushido, Krigarens Väg, en japansk etisk kod tillika levnadssätt som utvecklades under det elfte till fjortonde århundradet.

Bushido utvecklade och beskrev de tidigaste etiska koderna som samurajerna efterlevde, och betonar måttlighet, lojalitet, att bemästra kampsporter och ett ärofullt liv intill döden.

Bland de dygder Bushido föreskriver kan nämnas Rättfärdighet, Mod, Hjälpsamhet, Respekt, Ärlighet, Heder och Lojalitet.

En samuraj förväntades kunna läsa, skriva och räkna. De förväntades, även om det inte fanns något krav, att ha andra intressen så som traditionella danser, Go, litteratur, poesi och te-ceremonier.

Vi vill bli fler!

Wasei

Din nästa telefonväxel - IP-telefoni för alla.
Läs mer här!

Dagens citat

En dag meddelade Mästaren att en ung munk hade uppnått ett högt tillstånd av upplysning. Nyheterna orsakade en viss uppståndelse. Några av munkarna gick för att besöka den unga munken.
"Vi hörde att du uppnått upplysning. Är det sant?" frågade de.
"Det är det," svarade han.
"Och hur känns det?"
"Lika bedrövligt som vanligt," sade munken.