Våra trupper - Samurajerna

"Att vara samuraj är att alltid vara artig." --Hojo Nagauji
Samurajer vägleds av Bushido, Krigarens Väg, en japansk etisk kod tillika levnadssätt som utvecklades under det elfte till fjortonde århundradet.

Bushido utvecklade och beskrev de tidigaste etiska koderna som samurajerna efterlevde, och betonar måttlighet, lojalitet, att bemästra kampsporter och ett ärofullt liv intill döden.

Bland de dygder Bushido föreskriver kan nämnas Rättfärdighet, Mod, Hjälpsamhet, Respekt, Ärlighet, Heder och Lojalitet.

En samuraj förväntades kunna läsa, skriva och räkna. De förväntades, även om det inte fanns något krav, att ha andra intressen så som traditionella danser, Go, litteratur, poesi och te-ceremonier.

Vi vill bli fler!

Wasei

Din nästa telefonväxel - IP-telefoni för alla.
Läs mer här!

Dagens citat

En lärjunge frågade en gång sin lärare,
"Mästare, vad är upplysning?"
Mästaren svarade,
"När du är hungrig, ät. När du är trött, sov."