Mac Mail

Guiden är skriven till Mail 8.2 men kan även fungera i andra versioner. Viktiga fält är markerade med rött.

Starta Mail.
Hoppa ned till Fyll i dina uppgifter om du startar Mail för första gången. Annars fortsätt här.

Lägg till ett nytt konto genom att klicka på "Mail" uppe till vänster i menyn och sedan "Lägg till konto..."Fyll i dina uppgifter


Välj alternativet i bottnen som lyder "Lägg till ett annat e-postkonto..." och klicka på fortsätt.Fyll i ditt namn, e-postadress och lösenord och klicka på "skapa".Mail bör meddela att du behöver fylla i uppgifter manuellt, klicka på nästa.

Se till att IMAP är markerad.

Fyll i "mail.samurajdata.se" som e-postserver och fyll sedan i dina kontouppgifter.Fyll i "mail.samurajdata.se" som SMTP server och fyll sedan i dina kontouppgifter igen. Klicka sedan på skapa.Skicka mail krypterat


Uppe i menyn, klicka på "Mail" och sedan "Inställningar".Kontovyn bör se ut som på bilden nedan. Klicka på området som är markerat med rött.Klicka vidare på alternativet som heter "Redigera SMTP-serverlista", markerat med rött på bilden.Klicka vidare till Avancerat, markerat med rött.Ändra porten till 465 och se till att "Använd SSL" är ikryssad. Se också till att Autentisering är satt till "Lösenord" och att dina kontouppgifter är inskrivna i rutorna under.Klicka på ok för att bekräfta ändringarna.

Gå vidare till fliken för avancerade inställningar på kontot.
På den sidan, se till att porten är 993, att "Använd SSL" är ikryssad och att "Autentiseringen" är ställd till lösenord.Stäng fönstret och bekräfta att du vill spara ändringarna.


Wasei

Your next PBX - IP-telephony for all.
Read more

Quote of the day

Two men were arguing about a flag flapping in the wind. "It's the wind that is really moving," stated the first one. "No, it is the flag that is moving," contended the second. A Zen master, who happened to be walking by, overheard the debate and interrupted them. "Neither the flag nor the wind is moving," he said, "It is MIND that moves."